Bedtime Stories - Казки на ніч


In partnership with StoryWeaver and Amal Alliance

A collection of stories that families can read together to address difficult emotions around loss, anxiety and separation with a clear message of hope along with simple suggested activities. 

Колекція історій, які сім’ї можуть читати разом, щоб подолати важкі емоції, пов’язані з втратою, тривогою та розлукою, з чітким посланням надії та простими пропозиціями.

Country
Черепаха знаходить свій дім (Tortoise Finds His Home)

Tortoise sets off in search of his house. Along the way, he meets new friends to help him. But the sky is darkening, and lightning flashes in the distance. Will Tortoise find his house in time?

Суходільна Черепаха відправляється на пошуки свого дому. По дорозі вона зустрічає нових друзів, які допомагають їй. Але вже темніє, блискавки блищать вдалені. Чи встигне Черепаха знайти свій дім?

Такий же чи інший? (Same-Same or Different?)

Can you only be friends with people who are exactly like you? Is it wrong to be best friends with someone who is different? SORT OUT the answers to these questions with Snake and Sparrow in this heartwarming story about friendship.

Чи можеш ти дружити тільки з такими же людьми, як ти сам? Чи погано це, бути найкращими друзями з кимось, відмінним від тебе? ДІЗНАЙТЕСЯ відповіді на ці запитання, разом із Змієм і Горобцем, у цій захоплюючій історії про дружбу.

Тривожна Хмаринка Клауді (Cloudy The Anxious Cloud)

Cloudy gets an order for a thousand sweets. She should be happy, but instead she cannot stop worrying. Will Cloudy be able to make the sweets in time for the party?

Хмаринка Клауді отримує замовлення на тисячу цукерок. Вона повинна бути щасливою, але натомість вона не може перестати хвилюватися. Чи вдасться Клауді зробити солодощі вчасно до вечірки?

Банка шоколаду дядька Олексія (Uncle Alex's Jar of Chocolates)

Uncle Alex is the most loving person Elena knows. After his death, Elena wonders if his kindness has disappeared with him. Based on a true story about loss and grief, and compassion in everyday actions.

Дядько Олексій це найулюбленіша людина, яку знає Олена. Після його смерті, Олена переживає, чи не зникла з ним його доброта. Заснований на реальній історії про втрату і горе та співчуття в повсякденних вчинках.

Все на борту (All Aboard)

Maryia and her family are moving from Warsaw to Lublin, and she is not happy about it. Will her parents be able to cheer her up on the train journey?

Марія та її сім'я переїжджають з Варшави до Любліна, і вона цьому не рада. Чи зможуть її батьки підбадьорити її під час поїздки на поїзді?

Bed Time Stories Guidance Note