Activity Book - Книга активних завдань


A set of fun and physically engaging games to practice Maths skills and basic English vocabulary, mindfulness activities and fun stories.

Набір веселих ігор із залученням фізичної активності для відпрацювання математичних навичок та базового словникового запасу англійської мови, вправ на увагу та веселі історії.

Country
Activity Book (English)

A set of fun activities for productive engagement. It includes Math and English games, Mindfulness activities and interesting stories.

Activity Book (Ukrainian)

Набір веселих заходів для продуктивної взаємодії. Він включає в себе ігри з математики та англійської мови, з аняття на усвідомлення та цікаві історії.